/ Blog / Ride

Datum: 9. 11. 2023, autor: TK

4. října tohoto roku byl evropským komisařem pro dopravu představen návrh evropské Deklarace o cyklistice. Jedná se o strategický dokument, který ještě musí projít kolečkem souhlasů členskými státy. Přesto lze tvrdit, že tento dokument je milníkem v politice podpory cyklistiky, díky kterému začnou do cyklistické infrastruktury a zřejmě i do tzv. měkkých projektů proudit nemalé peníze. Rekreační a terénní cyklistice ale dokument bohužel věnuje minimální pozornost.

Co nás v souvislosti s Deklarací o cyklistice zarazilo?

1: Dokumentu nebyla v českém informačním prostoru věnována téměř žádná pozornost. Máme tu dokument, který na mnoho let nastaví, co se bude v cyklistice dělat a na celém českém internetu jsme o něm našli pouze dvě zmínky. A u obou bohužel chybí jakýkoli komentář, který by si takto důležitá deklarace zasloužila a který by věc dal do kontextu. Tímto textem se tedy takový kontext snažíme poskytnout.

2: Podle názvu bychom mohli usuzovat, že dokument (a tedy i následná podpora) se bude věnovat cyklistice komplexně - a ne pouze cyklistické dopravě. Schválně si ten dokument  přečtěte (pdf zde). Psal ho někdo, kdo - úmyslně nebo to nevidí? - opomíjí, že mimo Holandsko, Dánsko a Hannover je většinovým způsobem šlapání do pedálů právě rekreační cyklistika.

A v rekreační cyklistice má značný podíl terénní cyklistika (tedy jízda na horském kole po neasfaltových komunikacích různé obtížnosti. Velká část prodaných kol (včetně elektrokol) jsou MTB (což je typ kola, který v dokumentu není vůbec zmíněn, to je prostě divné).

3: Takže je trochu paradoxní, že dokument, který klade obrovský důraz na inkluzi (genderovou i národnostní), úplně exkluduje celou jednu velkou skupinu - a to terénní cyklisty. Takže si říkáme, že terénní cyklisté jsou v Evropě i nadále cyklisté nižší kategorie.

Naši kolegové v IMBA Europe však zachovali klid a státotvorně prohlásili, že oni vnímají dokument jako "nejambicióznější iniciativu Evropské komise v oblasti cyklistiky". IMBA Europe zřejmě hodlá využít i těch několik málo zmínek a závazek č. 32 jako nástroj k tomu, aby mohla evropské politiky a politiky v členských zemích přesvědčit k podpoře terénní cyklistice a přírodě blízkých stezek. I oni si však povzdechli, že aby toho dosáhli, musí usilovat o změnu cyklistického paradigmatu v Bruselu, tak aby tam pochopili, že "rekreační cyklistika a cyklistická mobilita se vzájemně doplňují a posilují".