/ Blog / Ride

Datum: 21. 11. 2023, autor: TK

Web Jalopnik (což je taková soft verze českého d-fens zaměřená hlavně na auta) zveřejnil článek se stejným nadpisem, jako jsme použili my. Hned v úvodu se editoři chichotají, že v komentářích bude zábava. Pak ale žurnalisticky korektně podají výcuc z vědeckého článku uveřejněného v Journal of Environmental Psychology. Automobilová Amerika se otřásá v základech, protože “konat dobro” je v USA totiž ještě víc než automobil.

Podle zmíněného vědeckého článku je ježdění na kole jedinou proměnnou, která pozitivně ovlivňuje orientaci jedince na veřejné blaho. Ukázalo se, že na dalších možných zkoumaných proměnných, jako je pohlaví, věk, vzdělání a majetek, statisticky nezáleží.

Faktory zájmu o veřejné blaho výzkum formuloval (pozn. Singltrek redakce: čistě po americku) takto: participace na politice, participace ve společenských záležitostech, sousedská solidarita a sousedská výpomoc. Výzkum ukázal, že řidiči se o všechny čtyři tyto věci zajímají méně než cyklisté

Editoři Jalopniku z výzkumu také vypíchli úvahu o tom, že cyklisté jsou více spojení s okolním prostředím, takže proto více vnímají jeho neduhy, zatímco řidiči jsou od okolního prostředí a většiny jeho neduhů odděleni - kabinou svého vozu. Bylo by prý zajímavé, kdyby nějaký další výzkum vyzkoumal, jestli to, že se v USA někdo párkrát týdně projede na kole, opravdu dokáže zvýšit jeho zájem o věci veřejné. V komentářích pak několikrát zaznělo, že k zájmu o veřejné blaho dost pomáhá, že Vám cyklistika vyplaví hormony a zlepší náladu.

Tak co Vy na to? Myslíte si, že existuje souvislost mezi tím být cyklista a konat dobro?