Datum: 27. 1. 2023, autor: HH

Vzít kolo a vyrazit na projížďku do lesa, to zní jako samozřejmost, že? No, popravdě, nemusí být. Část lesnické veřejnosti není z rekreantů v lese úplně nadšená a cyklisté jsou první na ráně. Snahy o omezení přístupu cyklistů (resp. veřejnosti) do lesů nejsou nic nového, před patnácti lety jsme kvůli tomu zakládali organizaci terénních cyklistů a věříme, že se nám tenkrát povedlo zabránit tvrdému zákazu.

Po pár letech je to ale zpátky v jiné, plíživější formě. Dnes už by si asi nikdo nedovolil veřejně na rovinu říci, že cyklisté nemají v lese co dělat. Avšak omezení lze dělat postupně a nenápadně. A paradoxně z druhé strany (nezáměrně) tomu napomáhají i sami aktéři v terénní cyklistice.

Jen drobné ujasnění: Ježděním v lese myslíme výhradně jízdu na kole po lesních cestách a vyznačených trasách, která je dovolena lesním zákonem. Ježdění mimo cesty je ilegální a tento článek se mu nevěnuje.

Jaký je dosavadní vývoj?

Asi první vlaštovka změn se projevila v nově zpracované České státní normě (ČSN) určené pro projektování lesní cestní sítě, platné od roku 2016. Obecně ČSN nejsou závazné, avšak může se na ně odkazovat zákon či jeho prováděcí vyhláška, a tím se vlastně závazné stávají. Nové znění normy přineslo nové rozdělení a přejmenování lesních komunikací. Jako lesní cesta, na kterou mají cyklisté přístup dle lesního zákona, jsou v nové normě označované pouze cesty kategorie 1L a 2L, tedy poměrně široké a masivně vybudované cesty. Ostatní lesní komunikace, označené jako “lesní svážnice” 3L, “technologické linky” 4L a “stezky” nejsou vedeny jako cesty a z pohledu lesního zákona tedy nejsou cyklistům přístupné. Cyklisté na ně mohou pouze v tom případě, že je na nich oficiálně vyznačena rekreační trasa.

Dobře, tak cyklisti teď oficiálně mohou jen na velké lesní cesty, do center pro terénní cyklistiku a pravděpodobně také na značené turistické trasy. V roce 2021 přišlo nové (většinou cyklistů vítané) pravidlo silničního provozu o odstupu 1,5 m při předjíždění cyklisty a objevila se nová příležitost, jak cyklisty na lesních cestách zpochybnit: na spoustě lesních cest přece není dost místa, aby tahač naložený dřevem dodržel při předjíždění cyklisty odstup 1,5 m. Médii kvůli tomu proběhla taková menší bouře a naštěstí se zdá, že problém se bude řešit úpravou pravidla, nikoli vyhozením cyklistů ze zbylých cest v lese, na které ještě můžou.

V současné době dochází k novelizaci lesního zákona. Z návrhu znění, se kterým jsme obeznámeni, se zdá, že nás čeká další změna. Zatímco dříve cyklisté ze zákona mohli na “vyznačené trasy”, podle nové úpravy budou moci jen na trasy “pro daný účel vyznačené”. To znamená, že ani po značených trasách KČT už se nebude moci jezdit na kole, jelikož ty jsou vyznačené pro pěší. Ostatně sám KČT před časem termín “pásové značení” nahradil termínem “pěší pásové značení”.

Tak, a teď trochu střelby do vlastních řad.

 Provozovatelé českých trailcenter hromadně dobrovolně přistupují na vyhlašování nesmyslných provozních řádů (tomu se budeme věnovat v jiném článku) a obzvláště nesmyslnou podmínku zákazu jízdy po stezkách od začátku listopadu do konce března. Proboha, proč tohle vzniklo? Vážně proto, aby se nerušila zvěř? Vždyť v sychravém počasí stejně jezdí minimum lidí. Když napadne víc než deset centimetrů sněhu, tak se na úzkých stezkách nedá jezdit vůbec. Kromě toho, na stezky sice nemůžete, ale na vedlejší lesní cestu ano. Nemluvě o pěších, kteří mohou chodit lesem bez omezení i mimo cesty.

Vědecké studie (zahraniční i české) ukazují, že zvěř rychle pochopí, že provoz v koridoru stezky pro ně nepředstavuje nebezpečí. Mnohem více zvířata rozrušují nahodilí návštěvníci lesa, kteří se pohybují mimo ustálené trasy a po nepředvídatelné trajektorii. Nezpochybňujeme, že někdy může být potřeba zvěř chránit. Ale aby takové opatření dávalo smysl, musel by se tam vstup zakázat komplet všem. Tak proč se z tohoto děravého opatření stal evergreen českých projektů? A neukazujeme tím náhodou, jako cyklisté, že nám různá, i úplně nelogická omezení vlastně vůbec nevadí? Ano, i my ze Singltreku jsme byli v několika nedávných projektech už přinuceni na tento kompromis přistoupit.

Stále se tady objevují nápady na to, že by se za použití stezek mělo platit. Jasně, my opravdu moc dobře víme, jak těžké je sehnat peníze na údržbu stezek. Dobrovolné příspěvky podporujeme. Ale budou-li platby povinné, ukážeme, že cyklisté (a nakonec možná všichni rekreanti) nemají na užívání lesa automaticky právo, ale mají pouze svolení, za které musí platit. Takže kam to půjde dál? Už před 15 lety někteří lesníci snili o tom, že u lesa bude pokladna, kde zaplatíte vstupné a kde při odchodu zaplatíte za nasbírané houby a borůvky.

A co bude dál?

Možná nás uvaří jako pověstné žáby postupným nenápadným přibýváním různých omezení. Možná nakonec budeme moci jezdit jen v rezervacích - tedy pardon, trailcentrech, za úplatu, od 9 do 17, od dubna do října. Teď je otázka, jestli to cyklistům (Vám) vadí, nebo nevadí. A pokud vadí, tak co s tím?

 

Článek citujte jako: Hermová, H. (2023). "Jak dlouho ještě budeme moct na kole do lesa?" Singltrek Blog. | URL: https://eshop.singltrek.cz/blog/trails/jak-dlouho-jeste-budeme-moci-na-kole-do-lesa