Datum: 24. 11. 2023, autor: TK

V době, kdy jen modří vědí, že se v ČR připravuje novela lesního zákona, přišly od našich kolegů z Německa zprávy, které vyděsily nejen německé bajkery, ale potenciálně mohou mít dopady i na dění u nás. V Německu byl totiž zveřejněn draft nového znění federálního lesního zákona* a bajkeři bijí na poplach. Pokud totiž projde v navrhovaném znění, znamená to konec bajkování, jak ho tam doposud znali.

Jen pro připomenutí: v Německu dosud pro terénní cyklistiku platí velmi podobné podmínky jako u nás. Legislativa se liší v jednotlivých spolkových zemích, někde je tradičně benevolentnější a někde restriktivnější. Na rozdíl od přísně regulovaného Rakouska se však němečtí bajkeři neměli úplně špatně. Tomu však teď může být konec.

Mé znalosti německého jazyka se sice zlepšují, ale stále nedosahují úrovně, která by umožnila z tónu návrhu odvodit, co se do konečného znění dostane, a co ne. Důležité je také připomenout, že lesnictví ve federálním Německu spadá do značné míry pod kompetence jednotlivých spolkových zemí, takže i odstavce týkající se rekreace a terénní cyklistiky umožní v jednotlivých republikách interpretace jak k bajkování smířlivé, tak přísně šikanační.

Platí, že právo přístupu do lesů pro cyklisty je v Německu již tradičně omezeno na lesní cesty (Wege). Dle návrhu zákona však bude zřejmě omezeno na "k tomu vhodné lesní cesty". Přitom zákon také zmiňuje, co “k tomu vhodné cesty” nejsou. Definice vhodnosti je poměrně vágní a zní, jakoby ji formuloval někdo, kdo toho o principech navrhování udržitelných stezek pro sdílené užívání mnoho neslyšel, ale rád je rozhodně nemá. Určitě je pro něj nepřípustné, aby cyklisté měli právo na úzké stezky. 

A proč i my jsme německým draftem lesního zákona znepokojeni? Je to přece věc sousedního státu a co by nám mělo být po tom? No, i u nás je tendence přístup cyklistů na lesní cesty aspoň omezit a omezení přitvrzovat. Není to tak dlouho, co byli cyklisté takovou drobnou fintou vykázáni na široké lesní cesty L1 a L2 a vyznačené trasy. (Psali jsme o tom zde.) Takže už si rozhodně nemyslete, že vidíte-li jakoukoli lesní cestu či stezku, že na ni automaticky můžete s kolem. A nepište nám, že Vám to je jedno a že Vy si budete jezdit, kde chcete. Podle nás prostě není v pořádku, že na přání několika lobbistických skupin je dosud legální cyklistika v lese postupně (a zatím nenápadně) přesouvaná do ilegality.

K udržení klidné mysli v této věci příliš nepřispívá ani fakt, že úplně stejně jako občané Německa, i my jsme v souvislosti s připravovanou novelou lesního zákona ujišťováni, že na právu veřejnosti k obecnému užívání lesa se nic nezmění. V německém draftu si to můžete přečíst v bodě E1 návrhu zákona. Také český ministr zemědělství tvrdí, že jedním z cílů novely lesního zákona je, aby "nedošlo k žádnému omezení přístupu do lesů."** 

Jenže v Německu uvidíme, co se stane, až si ta veřejnost, “pro kterou se vůbec nic nezměnilo”, sedne na kolo. Najednou bude všechno jinak - ukáže se, že zvykové užívání lesa cyklistickou veřejností a právo nově kodifikované zákonem si vlastně nemusejí být vůbec podobné. 

Lze očekávat, že novela českého zákona nebude směrem k rekreaci a cyklistice tak podrobná jako ta německá. Bude k nim spíš přehlíživá. Důsledky však mohou být totožné. 

Pojďme si vytknout důležité body návrhu novely německého zákona:

CO SE POVEDLO (narozdíl od ČR): 

1: Les je v Německu, kromě jiného, prvním paragrafem zákona explicitně považován za prostor k rekreaci (§1, odstavec 1/f)  

2: Rekreační infrastruktura je v Německu zákonem explicitně považována za součást lesa (§2, odstavec 4/e)  

CO JE PRŮŠVIH (a může se to stát i v ČR): 

3: Obecné právo přístupu do lesa pro cyklisty má být dle novely omezeno na “k tomu vhodné cesty”. Je specificky vyjmenováno, že “přístupy k lesnické a myslivecké infrastruktuře, svážecí linky, lovecké chodníky a stezky vyšlapané zvěří vhodnými cestami nejsou”. (§29, odstavec 3). Pozor, to vlastně může znamenat veškeré cesty v lese, protože jich tam moc jiných, než účelových, není, a z případné turistické stezky Vás vyhodí následujícím odstavcem (viz níže). Všimněte si, že cyklisté nebudou moci jezdit ani po cestách, po kterých mohou jezdit traktory a auta

4: Vysvětlení k zákonu navíc uvádí, že cesta vhodná pro cyklistiku je cesta, která je sjízdná průměrným cyklistou bez toho, aniž by ohrožoval sebe či ostatní a poškozoval hospodářskou funkci lesa, stezku samotnou nebo tím porušoval jiné předpisy. Vhodnost stezky je daná jednak vhodností pro cyklisty, jejími vlastnostmi jako sklon nebo překážky, a jednak tím, nakolik je uživána jinými rekreačními uživateli a jestli bude stezka široká tak, aby bylo možné jiné uživatele stezky objet. Vhodnost stezky pro cyklistické užívání se může měnit v čase s ohledem na stav stezky nebo intenzitu jejího užívání jinými rekreačními uživateli (vysvětlení k §29, odstavec 3). Takže oblíbí-li si Vaši stezku pěšáci, bude možné z ní cyklisty vyhodit. Všimněte si, vhodnost stezky pro cyklisty je druhotná. Nejdříve mají právo pěší, a teprve pokud zbyde kapacita, mají ho cyklisté. 

CO JE NEUTRÁLNÍ: 

5: Vysvětlení k zákonu uvádí, že cyklistika je jízda na (elektro)kole, pro něž není třeba vlastnit řidičský průkaz a na jiných elektrických vozidlech, pro něž není třeba vlastnit řidičský průkaz (např. elektrokoloběžky, e-rollery, segwaye). 

6: Lesní zákon zná termín stezka pro terénní cyklistiku (bohužel pod přejatým anglickojazyčným termínem trail). Budování a značení stezek pro terénní cyklistiku je možné pouze se souhlasem vlastníka (§33, odstavec 1).  

7: Vyznačení tras a stezek (včetně virtuálních digitálních tras) je možné pouze se souhlasem vlastníka a na základě povolení úřadů. (§33, odstavec 2 a 3) Také tento odstavec obsahuje termín stezka pro terénní cyklistiku, avšak v ne úplně jasném kontextu. Všimněte si, že podle německých zákonodárců je stezka pro terénní cyklistiku forma infrastruktury patřící do stejné kategorie jako pěšiny, pěšiny vyšlapané zvěří, vyjeté stopy a svážecí linky. Vlastník a úřady mohou povolit vyznačení (nebo virtuální vyznačení) tras po všech těchto typech "infrastruktury". Co je ale divné, je to, že koncept stezky vzniklé terénními úpravami zcela chybí. Takže novou stezku si zřejmě v Německu jen tak nepostavíte, ale můžete si ji vyjezdit.


* Návrh znění německého federálního zákona zveřejnil 14.11.2023 web www.forstpraxis.de
https://www.forstpraxis.de/neues-bundeswaldgesetz-das-plant-cem-oezdemir-fuer-die-waldbesitzer-22545

**viz. prohlášení ministra zemědělství Marka Výborného na tiskové konferenci LČR za jeho účasti z 31. červenec 2023 v záznamu na 33:30 
https://silvarium.tv/video/tk-lesu-cr-za-ucasti-gen-reditele-dalibora-safarika-a-ministra-zemedelstvi-marka-vyborneho